Why do we eat food?

One important question, many answers, each is only valid individually. Here is my answer at this Quora network poll. Jedno važno pitanje, mnogo odgovora, jedan vrijedi za svaku osobu pojedinačno. Ovdje je moj odgovor na Quora mreži.

Facebook komentari